Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων Yoga 500 ωρών

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων Yoga 500 ωρών είναι ένα προχωρημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους πιστοποιημένους δασκάλους Yoga 200 ωρών. Οι ώρες διδασκαλίας του είναι συνολικά 300 και προστίθενται στις 200 ώρες που έχει ήδη παρακολουθήσει ο δάσκαλος, εξ’ ου και η ονομασία του.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δασκάλων Yoga 200 ωρών είναι ένας καλός τρόπος για κάποιον να θέσει τις βάσεις και να αποκτήσει τα εφόδια για να διδάσκει τάξεις Yoga. Μετά από την απόκτηση κάποιας εμπειρίας στη διδασκαλία, πολλοί δάσκαλοι επιθυμούν να συνεχίσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, τόσο για την προσωπική τους όσο και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Για δικό τους όφελος, προτείνεται να έχουν τουλάχιστον ένα (1) χρόνο εμπειρίας στη διδασκαλία προτού ξεκινήσουν το προχωρημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την εμπειρία τους στη διάθεσή τους, θα έχουν ήδη την ικανότητα να εμβαθύνουν στα μαθήματα και στην πρακτική πολύ περισσότερο από έναν νέο δάσκαλο.

Το προχωρημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τους δασκάλους εκείνους που επιθυμούν να μάθουν τους τρόπους να εμβαθύνουν στην πρακτική τους, αλλά και να βελτιώσουν την τεχνική και να ανακαλύψουν την ιδιαιτερότητά τους. Στις μέρες μας υπάρχουν τόσοι πολλοί δάσκαλοι Yoga. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να μπορέσει κανείς να ξεχωρίσει με τη διδασκαλία του και να βρει το δικό του μοναδικό στυλ. Με τον τρόπο αυτό, ο δάσκαλος εμπλουτίζει τις γνώσεις του σε έναν συγκεκριμένο τομέα, αλλά και οι μαθητές γνωρίζουν πού να απευθυνθούν και για ποιο λόγο.

Ορισμένα από τα θέματα που καλύπτονται στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 500 ωρών είναι η τέχνη της παρατήρησης και της υποστήριξης, η βελτίωση των τεχνικών διδασκαλίας, των τεχνικών αναπνοής, χαλάρωσης και διαλογισμού, τα Σανσκριτικά, οι Προσευχές και οι Ύμνοι, η Pranayama και η ανατομία του ανθρώπινου σώματος, οι αλληλουχίες, η θεραπευτική προσέγγιση των asanas και των αλληλουχιών, το επαγγελματικό κομμάτι της Yoga, η προσωπική φροντίδα του δασκάλου, και τέλος, η χρησιμότητα της Yoga για συνηθισμένα σωματικά προβλήματα και θεραπευτικές τεχνικές διδασκαλίας. Επιπλέον, επιχειρείται μια περισσότερο εις βάθος μελέτη των διαφορετικών κλάδων και σχολών της Yoga. Οι σχολές αυτές περιλαμβάνουν την Advaita Vedanta (Μη Δυιστική Βεδάντα), την Ταντρική σχολή και το Βουδισμό, καθώς και τα ιερά κείμενα της κάθε σχολής.


Το επόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δασκάλων Yoga 500 ωρών θα είναι εντατικό με διάρκεια ενός μήνα και θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2107 στην Εύβοια.
 

Join the newsletter

Subscribe to get our latest content by email.

Powered by ConvertKit