Πρόγραμμα Εκπαίδευσης δασκάλων Yoga 200 ωρών & Ταϊλανδέζικο Μασάζ

Η εκπαίδευση δασκάλων Yoga 200 ωρών είναι το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης για να γίνει κάποιος δάσκαλος Yoga. Κατά τη διάρκεια αυτής της εντατικής και συναρπαστικής διαδικασίας, μελετούμε και εξασκούμαστε σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα αποτελούν μέρος ενός γενικότερου συνόλου. Μαθαίνουμε να ανακαλύπτουμε και να εξασκούμε το κάθε ένα από αυτά ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το όλον.

Ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης είναι η διδασκαλία Ανατομίας προκειμένου να γνωρίσει ο μαθητής τα διαφορετικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος και να μπορεί έτσι να κάνει συνειδητές επιλογές κατά τη διδασκαλία διαφορετικών σωμάτων σε διαφορετικές στάσεις. Η Αλληλουχία των στάσεων είναι ένα επίσης σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης της Yoga. Η ικανότητα να δημιουργεί κανείς διασκεδαστικές, ασφαλείς και αποτελεσματικές αλληλουχίες είναι, εκτός από ταλέντο, και μια διαδικασία που μαθαίνεται. Πρόκειται για μια τεχνική του δασκάλου με την οποία βοηθά τους μαθητές του να εξελίξουν την πρακτική τους με ασφαλή και σταδιακό τρόπο. Διαφορετικά ενεργειακά σώματα διδάσκονται ώστε να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση του ατόμου και της πρακτικής της Yoga. Ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει για κάποιο διάστημα χωρίς τροφή και νερό˙ χωρίς ανάσα όμως, ούτε στιγμή. Η Pranayama, δηλαδή η τεχνική της αναπνοής, αποτελεί ισχυρό και σημαντικό τμήμα του ενεργητικού συστήματος που χρήζει εξάσκησης, και για το λόγο αυτό διδάσκεται με ευκρίνεια και με πλήρη συνείδηση της σημασίας της. Η φυσική τάση του μυαλού είναι η σκέψη. Ο Διαλογισμός είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε προκειμένου να μάθουμε να κρατάμε ακίνητο το μυαλό, να μην παρασυρόμαστε στις συνεχείς μεταβολές που μας οδηγεί η σκέψη.

Η Φιλοσοφία της Yoga είναι ένα απέραντο και συναρπαστικό θέμα και η Εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη εάν δεν εξερευνούσαμε όλες τις πτυχές του. Από τα Yoga sutras έως την Bhagavad Gita, τις Ουπανισάδες έως τα Ταντρικά κείμενα, η σοφία της Hatha Yoga Pradikipa που μας προσφέρεται σήμερα είναι ένα υπέροχο δώρο που έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε και να διδαχθούμε, αλλά και να κληροδοτήσουμε στους μαθητές μας.

Το παραδοσιακό Ταϊλανδέζικο μασάζ είναι ένα αρχαίο σύστημα θεραπείας το οποίο συνδυάζει στοχευμένες πιέσεις και διέγερση των ενεργειακών γραμμών του σώματος με υποβοηθούμενες θέσεις της yoga. Τα αποτελέσματα της θεραπείας ενισχύονται όταν ο δέκτης είναι πλήρως χαλαρωμένος και αναπνέει βαθιά. Αυτή η παραδοσιακή πρακτική είναι εντελώς διαφορετική από τις δυτικές μεθόδους μασάζ.

Η εμπειρία είναι απίστευτα σημαντική για έναν δάσκαλο Yoga ώστε να μπορέσει να διδάξει τα όσα έχει ο ίδιος βιώσει, κι όχι όσα έμαθε απλώς στη θεωρία. Σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, η εμπειρία και η εξάσκηση χαίρουν μεγάλης σημασίας και άπλετου χρόνου. Με τον τρόπο αυτό, ο δάσκαλος διδάσκει όχι βάσει θεωρίας, αλλά και εμπειρίας, γίνεται καλύτερος όχι μόνο ως δάσκαλος, αλλά και ως άνθρωπος

Το επόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δασκάλων Yoga 200 ωρών θα είναι εντατικό με διάρκεια ενός μήνα και θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2107 στην Κινέτα.
 

Join the newsletter

Subscribe to get our latest content by email.

Powered by ConvertKit